Zpracování osobních údajů

Společnost Okna ROBENEK, s.r.o. se sídlem Orlovská 753/149, 713 00 Ostrava – Heřmanice, IČ 28643071 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36444 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon
  • obsah komunikace mezi vámi a firmou Okna ROBENEK, s.r.o.

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Okna ROBENEK, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Okna ROBENEK, s.r.o. nejdéle 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Okna ROBENEK, s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i další zpracovatelé, případně mohou být zpracovávány dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.